Colección Sakura

Colección Sakura colgante

Ref. 101041.35 – Plata mate con base nácar. Tamaño: 35 mm. Tamaño: 35 mm.

100041.35

Colección Sakura anillo

Ref. 403041.20 – Plata con base ónice. Tamaño: 22,5 mm. Ajustable. Tamaño: 22 mm. Ajustable.

400041.22

Colección Sakura pendientes

Ref. 201041.22 – Plata mate con base nácar. Tamaño: 22 mm. Tamaño: 22 mm.

200041.22

Colección Sakura pulsera

Ref. 311041.30 – Plata mate con base nácar. Tamaño: 30x24 mm. Tamaño: 30x24 mm.

310041.30